Pobieranie próbek z systemem LabMaster

Pobieranie próbek z systemem LabMaster

Ostatnio testowaliśmy system LabMaster w pracy terenowej podczas pobierania próbek wód powierzchniowych. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób możemy wykorzystać system do wsparcia próbkobiorcy terenowego: 1. Wyjeżdzamy w teren zgodnie z harmonogramem...
Eurovia Polska korzysta z LabMastera!

Eurovia Polska korzysta z LabMastera!

Eurovia Polska, jeden z głównych graczy w dziedzinie infrastruktury transportowej i budownictwa miejskiego korzysta z LabMastera! Kilkanaście laboratoriów firmy, świadczących m.in. zakładową kontrolę produkcji mieszanek...
Optymalizacja pracy laboratoriów budowlanych

Optymalizacja pracy laboratoriów budowlanych

Oszczędność czasu, przyspieszenie obsługi klientów, generowania raportów czy dostępu do wyników, a także poprawę obiegu informacji, uporządkowanie danych czy sprawny nadzór nad obiegiem próbek od pobierania do sprawozdania, oferuje...

Latest News

Health Essentials