Wszechstronne zastosowanie

Dopasowana do potrzeb

LIMS od LabMaster

Nasz system idealnie dopasowuje się do każdego laboratorium – swoją funkcjonalnością oraz zastosowaniem wspomaga wszystkie procesy w jej obrębie

Budownictwo

Laboratoria badawcze

Weterynaria

W laboratorium pracuj z aplikacją do zarządzania laboratoriami badawczymi

Aplikacja pozwala na informatyzację procesów zarządzania oraz procesów badawczych w laboratoriach. Główne funkcje obejmują:

 • skonfigurowanie dowolnego zakresu usług laboratorium,
 • podział organizacji na oddziały i pracownie
 • obsługę klienta (zapytania ofertowe, oferty, zlecenia, skargi, podzlecanie badań)
 • tworzenie harmonogramu pobierania próbek dla pracowników
 • rejestrowanie próbek i elektroniczny obieg informacji od pobrania do sprawozdania
 • rejestrowanie wyników i elektroniczne karty badań (możliwość całkowitej rezygnacji z papierowych zapisów)
 • generowanie i elektroniczny obieg dokumentów (sprawozdań, protokołów, raportów, faktur)
 • automatyczną numerację próbek, pomiarów i dokumentów
 • prowadzenie kontroli jakości (m.in. Karty Shewharta)
 • prowadzenie dowolnych rejestrów
 • generowanie raportów statystycznych
 • zarządzanie listą kwalifikowanych zewnętrznych dostawców usług
 • zarządzenie wyposażeniem
 • zarządzanie magazynem (rejestr towarów, rozchody, raporty stanów magazynowych i rozchodów)
 • generowanie faktur z raportami sprzedaży
 • elektroniczną wysyłkę dokumentów w formacie PDF na skonfigurowane adresy e-mailowe.
 • wsparcie w spełnieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025

W terenie pracuj z aplikacją mobilną

Aplikacja mobilna stworzona na urządzenia z systemem operacyjnym Android pozwala na całkowite wyeliminowanie papierowych protokołów pobierania i wyposażenie próbkobiorców w nowoczesne narzędzie do rejestracji danych terenowych. Aplikacja pozwana na zarządzanie dziennym planem pobierania, zarejestrowanie próbek, zarejestrowanie parametrów i pomiarów terenowych, zarządzanie czasem pracy, wygenerowanie protokołu pobierania w PDF. Aplikacja funkcjonuje w trybie offline z synchronizacją danych co zapewnia dostępność funkcji nawet w sytuacji braku zasięgu sieci komórkowej. Dane są automatycznie synchronizowane na centralny serwer po nawiązaniu połączenia z siecią.

Swoim klientom udostępnij
Strefę Klienta WWW

 • Rejestracja i zarządzanie profilem klientów i ich pracowników
 • Dostęp do opublikowanych protokołów pobierania próbek
 • Dostęp do autoryzowanych i opublikowanych sprawozdań
 • Dostęp do wyników badań w formie arkusza excel
 • Moduł e-commerce – tworzenie zleceń na pakiety badań
 • obsługa płatności elektronicznych
 • obsługa powiadomień web push konfigurowanych w aplikacji centralnej
 • dostęp z przeglądarek na komputerach i laptopach lub przeglądarek mobilnych na urządzeniach iOS, Android, dostęp jako instalowana aplikacja PWA na urządzeniach mobilnych

Dane przechowuj na centralnym serwerze

 • Serwer może być utrzymywany w infrastrukturze klienta
 • Dla laboratoriów nieposiadających własnej serwerowni oferujemy utrzymanie serwera w centrum danych zapewniającym przepustowość łącza serwera na poziomie 1 Gbit/s oraz certyfikaty bezpieczeństwa informacji i RODO.
 • Wszystkie dane przetwarzane przez aplikację centralną oraz mobilną trafiają do centralnej bazy danych na serwerze
 • Centralne usługi systemu LabMaster.pl umożliwiają zrealizowanie integracji z dowolnym systemem informatycznym funkcjonującym w organizacji lub u partnerów biznesowych. (np. systemem klasy ERP, księgowym, produkcyjnym)