Laboratoria wspiera

LIMS

Kluczowe funkcje systemu LabMaster.pl

Systemy klasy LIMS (Laboratory Information Management System) stanowią niezastąpione narzędzie w laboratoriach badawczych, które przeprowadzają różnorodne badania naukowe, eksperymenty i analizy. Systemy LIMS pomagają w pełnym zarządzaniu danymi laboratoryjnymi, co ma ogromne znaczenie w dziedzinach takich jak biologia, chemia, farmakologia, czy nauki ścisłe.

N

Wsparcie procesów

N

Ergonomia pracy

N

Pełna mobilność do pracy w terenie

Dlaczego warto wybrać nasz system?

✓ Zarządzanie bazą danych:

– Klientów (dane klientów, lokalizacje pobierania, zarządzanie dostępem pracowników klienta do panelu WWW)

– Pracowników (dane autoryzacyjne, dostęp mobilny, przydział do oddziału)

– Kontrahentów

– Oferowanych usług pobierania oraz badania materiałów

–  Sprzętów

✓ Generowanie dokumentów ofert, protokołów pobierania próbek, sprawozdań z badań, rozpatrywania reklamacji oraz ocen kontrahentów.

✓ Ocenę kontrahentów i generowanie listy kontrahentów kwalifikowanych wynikającej z zarejestrowanych ocen.

✓ Zarządzanie zadaniami pobierania próbek i badaniami wynikającymi z realizowanych zleceń.

✓ Wsparcie próbkobiorcy w zakresie lokalizacji miejsc pobierania próbek, metodyk, naczyń oraz optymalnej ilości próbki do pobrania.

Idealne rozwiązanie dla branż z segmentu:

Budownictwo

Laboratoria analityczne

Weterynaria

✓ Identyfikację próbek za pomocą kodów kreskowych, drukowanie etykiet na próbki.

✓ Rejestrację próbek i wyników terenowych poprzez dedykowaną aplikację mobilną

✓ Generowanie protokołów pobierania w terenie i udostępnianie klientom poprzez WWW oraz Email.

✓ Obsługę komentarzy/informacji/uwag do zleceń, próbek i sprawozdań.

✓ Obsługę ogólnych komentarzy w postaci laboratoryjnego komunikatora.

✓ Zarządzenie wzorami kart badań.

✓ Rejestrowanie wyników wg zdefiniowanych kart badań lub dedykowanych formularzy w systemie.

✓ Grupowe wprowadzanie wyników

✓ Tworzenie harmonogramu badań próbek na dany dzień pracy

✓ Wsparcie wielu pracowni w jednym scentralizowanym systemie.

✓ Generowanie raportów i wykresów dotyczących wykonanych oznaczeń.

✓ Zarządzanie zamówieniami / generowanie dokumentu zamówienia.

✓ Tworzenie listy nadzorowanego wyposażenia laboratoryjnego

✓ Wsparcie dotyczące planowania wzorcowania i sprawdzania sprzętu.

✓ Rejestrację i przeliczanie wyników badań oraz generowanie ocen dla badań

✓ Moduł projektowania wzorów dokumentów

✓ Zarządzanie magazynem

✓ Tworzenie dowolnych rejestrów dodatkowych

✓ Kontrola jakości wg kart kontrolnych

✓ Wsparcie kwalifikowanych podpisów elektronicznych

✓ Łatwy dostęp do sprawozdań i protokołów pobierania w wersji elektronicznej dla klientów poprzez dedykowany panel klienta WWW

✓ Aplikacja mobilna

✓ Szybka i bezproblemowa instalacja oraz przyjazna i ergonomiczna obsługa systemu.

Rozwiń laboratorium

Wprowadzenie systemu LIMS do laboratoriów badawczych jest kluczowe dla poprawy jakości badań, zwiększenia efektywności, optymalizacji procesów i osiągnięcia bardziej wiarygodnych wyników. To narzędzie wspomaga rozwijający się obszar badań naukowych, przyczyniając się do przyspieszenia postępu w naukach przyrodniczych i innych dziedzinach.

+0

Laboratoriów

+0

Lat na rynku