Optymalizacja pracy laboratoriów budowlanych

Oszczędność czasu, przyspieszenie obsługi klientów, generowania raportów czy dostępu do wyników, a także poprawę obiegu informacji, uporządkowanie danych czy sprawny nadzór nad obiegiem próbek od pobierania do sprawozdania, oferuje LabMaster.pl – nowoczesny system klasy LIMS (ang. Laboratory Information Management System) do zarządzania laboratorium badawczym. Zapewnia on szeroki wachlarz możliwości obejmujących obsługę klientów, procesy zarządzania i procesy badawcze prowadzone we współczesnych laboratoriach.

Z myślą o laboratoriach budowlanych w LabMaster LIMS wprowadzono dedykowane im funkcje. Są to możliwości rejestracji i przeliczania wyników badań materiałów budowlanych, rejestrowania próbek i pomiarów terenowych przy użyciu aplikacji mobilnej czy etykietowania próbek w terenie za pomocą kodów kreskowych. Użytkownicy mogą też skorzystać z rozbudowanego procesu elektronicznego obiegu próbki na każdym etapie realizacji zlecenia.

LabMaster gwarantuje pełną obsługę badań oraz generowanie sprawozdań z badań budowlanych zgodnych z normami budowlanymi – są to m.in. badania wytrzymałości betonu, identyczności betonu, przepuszczalności wody przez beton, mrozoodporności i nasiąkliwości betonu, wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem, a także badania kruszyw i mas bitumicznych.

System wspomaga także obsługę badań polowych w terenie, takich jak np. badania stopnia zagęszczenia gruntu sondą lekką DPL, wskaźnika zagęszczenia gruntu metodą wciskanego cylindra czy modułu sprężystości podłoża płytą dynamiczną.

W ramach obsługi badań betonów specjalnie dla wytwórni betonu opracowano funkcje oceny zgodności, planowania badań i tworzenia harmonogramu pobierania próbek.

LabMaster zawiera dedykowane funkcje wspomagające realizację badań materiałów budowlanych w laboratorium, umożliwia też klientom dostęp do dokumentacji badań w formie elektronicznej poprzez panel klienta WWW.