laboratorium genetyczne
LabMaster.pl w laboratorium genetycznym GENIM

Laboratorium genetyczne i immunologiczne jest częścią instytutu GENIM z siedzibą w Lublinie. Placówka zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych badań.
Analizy oparte są o techniki genetyczne: sekwencjonowanie metodą Sangera, sekwencjonowanie nowej generacji, FISH czy oznaczenia immunologiczne u pacjentów onkologicznych. Materiały wykorzystywane przez laboratorium stanowią zarówno bloczki parafinowe, krew obwodowa, a także próbki cytologiczne. Celem badań wykonywanych w laboratorium jest wykrycie czynników predykcyjnych. Pozwalają one na możliwie jak najszybsze i najbardziej właściwe zakwalifikowanie pacjenta do innowacyjnych terapii leczenia, ukierunkowanych molekularnie oraz immunoterapii. Badania pozwalają na podjęcie leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi, w ramach programów lekowych, w państwowych placówkach ochrony zdrowia lub w ramach badań klinicznych z eksperymentalnymi nowymi terapiami.

Zarządzanie próbkami i badaniami

Dzięki wprowadzeniu systemu LabMaster.pl, pracownicy laboratorium mają dostęp do zarządzania próbkami i ich monitorowania, od momentu wystawienia skierowania przez lekarza lub placówkę leczniczą.

Dzięki dostosowanej i specjalnie dedykowanej dla laboratoriów medycznych stronie www, lekarz zlecający wybiera ilości potrzebnych do zbadania próbek. Lekarz ma możliwość wyboru typu badań  i specjalistycznych oznaczeń wykonywanych w laboratorium, w zależności od rodzaju materiału jaki został pobrany. Strona www oferuje wybór pakietów badań. Zostały one stworzone w oparciu o najczęściej wykonywane oznaczenia genetyczne i immunologiczne dla danego narządu.

Próbki w systemie otrzymują specjalne kody, które zawierają niezbędne informacje pozwalające na ich identyfikacje. Tak przygotowane, trafiają do laboratorium. Pracownicy oszczędzają czas związany z przeprowadzeniem formalności. System pozwala na uporządkowanie danych i nadzór nad próbkami czy archiwum. Dzięki temu można w dowolnym momencie pozyskać dane dotyczące zużycia odczynników do badań oraz ich stanów magazynowych.

Elektroniczny obieg raportów z badań

LabMaster.pl umożliwia  prowadzenie rejestru sprzętu laboratoryjnego oraz jego danych technicznych. Dzięki możliwości monitorowania całego procesu badawczego,  system umożliwia wprowadzanie wyników badań, a także ich autoryzację przez wyznaczonych pracowników. Dzięki temu w prosty sposób można generować sprawozdania z badań, zgodnie z obowiązującymi normami. Po zakończeniu badań, lekarz kierujący dostaje powiadomienie o dostępności wyników i raportów. Pracownicy laboratorium w łatwy sposób mogą tworzyć raporty zbiorcze z informacjami o ilości wykonanych badań. Dostępne są raporty miesięczne, roczne czy raporty szczegółowe dla placówki medycznej lub lekarza.

Jakość w służbie medycyny

System jest zaprojektowany w sposób przystępny i czytelny, zarówno z poziomu pracownika laboratorium jak i placówki medycznej kierującej na badanie. LabMaster.pl dzięki usprawnieniu obiegu informacji , nadzoru nad próbką, wykonywanymi oznaczeniami, a także sposobem wprowadzania wyników i ich generowania, przyczynia się do podwyższenia jakości i sprawności w laboratoriach medycznych, które wykonują specjalistyczne badania genetyczne czy immunologiczne.